Τίτλος: Λιλή Αρλιώτη
Καλλιτέχνης: Αρλιώτη Λίλη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1961
Χώρος Διεξαγωγής: Αθηναϊκό Τεχνολογικό Ινστιτούτο
Τοποθεσία: Αθήνα