Τίτλος: Μαίρη Χατζηνικολή-Σαραφιανού
Καλλιτέχνης: Χατζηνικολή-Σαραφιανού Μαίρη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1961
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Τοποθεσία: Αθήνα