Τίτλος: Νίκος Νικολάου
Καλλιτέχνης: Νικολάου Νίκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1961
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Αρμός
Τοποθεσία: Αθήνα