Τίτλος: Δημήτρης Πικιώνης
Καλλιτέχνης: Πικιώνης Δημήτρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1962
Χώρος Διεξαγωγής: Αθηναϊκό Τεχνολογικό Ινστιτούτο
Τοποθεσία: Αθήνα