Τίτλος: Constantin Xenakis
Καλλιτέχνης: Ξενάκης Κωνσταντίνος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1977
Χώρος Διεξαγωγής: New Smith Gallery
Τοποθεσία: Βρυξέλλες, Βέλγιο