Τίτλος: Κωνσταντίνος Ξενάκης
Καλλιτέχνης: Ξενάκης Κωνσταντίνος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1977
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Κοχλίας
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη