Τίτλος: Νίκος Νικολάου
Καλλιτέχνης: Νικολάου Νίκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1962
Χώρος Διεξαγωγής: Ελληνοαμερικάνικη Ένωση
Τοποθεσία: Αθήνα