Τίτλος: Ζενίκα Πετρούτση
Καλλιτέχνης: Πετρούτση Ζενίκα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1962
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Ζυγός
Τοποθεσία: Αθήνα