Τίτλος: Ορέστης Καννέλης
Καλλιτέχνης: Κανέλλης Ορέστης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1963
Χώρος Διεξαγωγής: Ελληνοαμερικάνικη Ένωση
Τοποθεσία: Αθήνα