• Αργυρού-Λυμπεροπούλου Ευγενία
  • Βιέννα Χαρά
  • Δρόσος Θεόδωρος
  • Κανακάκις Γιάννης
  • Περδικίδης Δημήτρης
  • Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος