Τίτλος: Γεωργία Τερλίδου-Γιαννοπούλου
Καλλιτέχνης: Τερλίδου-Γιαννοπούλου Γεωργία
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1962
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Τοποθεσία: Αθήνα