Τίτλος: Τάκης Κατσουλίδης
Καλλιτέχνης: Κατσουλίδης Τάκης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1960
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Ζυγός
Τοποθεσία: Αθήνα