Τίτλος: "Ομάδα Τέχνης Α΄"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1967
Χώρος Διεξαγωγής: Λέσχη Πνευματικής Ενώσεως Νίκαιας
Τοποθεσία: Νίκαια
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.