Τίτλος: Λίλη Αρλιώτη
Καλλιτέχνης: Αρλιώτη Λίλη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1958
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Αρμός
Τοποθεσία: Αθήνα