Τίτλος: "Β΄ Ομαδική Έκθεση Ζωγραφικής, Γλυπτικής, Χαρακτικής και Κεραμικής"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1969
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Αθηνών Χίλτον
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.