Τίτλος: Γιώργος Βακαλό
Καλλιτέχνης: Βακαλό (Βακαλόπουλος) Γιώργος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1961
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνη
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη