Τίτλος: Αθηνά Ταρσούλη
Καλλιτέχνης: Ταρσούλη Αθηνά
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1958
Χώρος Διεξαγωγής: Εντευκτήριο του Πρακτορείου Πνευματικής Συνεργασίας
Τοποθεσία: Αθήνα