Τίτλος: "Έκθεσις έργων χαρακτικής τέχνης με παραστάσεις από δέκα λευκάς άττικάς ληκύθους του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1956
Χώρος Διεξαγωγής: Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Τοποθεσία: Αθήνα