Τίτλος: "Exposition helenica de grabado contemporaneo"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1958
Χώρος Διεξαγωγής: Sala del Circulo de Periodistas
Τοποθεσία: Santiago de Chile