Τίτλος: "Ζωγραφική-Γλυπτική"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1979
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie Studio Τέχνης
Τοποθεσία: Αθήνα