Τίτλος: Αργύρης Στριγάρης
Καλλιτέχνης: Στριγάρης Αργύρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1962
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Τοποθεσία: Αθήνα