Τίτλος: Διαμαντής Διαμαντόπουλος
Καλλιτέχνης: Διαμαντόπουλος Διαμαντής
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1949
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Ρόμβος
Τοποθεσία: Αθήνα