Τίτλος: Ισαβέλλα Χαρμπούρη
Καλλιτέχνης: Χαρμπούρη Ισαβέλλα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1949
Χώρος Διεξαγωγής: Παρνασσός
Τοποθεσία: Αθήνα