Τίτλος: Πολύκλειτος Ρέγκος
Καλλιτέχνης: Ρέγκος Πολύκλειτος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1949
Χώρος Διεξαγωγής: Παρνασσός
Τοποθεσία: Αθήνα