Τίτλος: Πολύκλειτος Ρέγκος
Καλλιτέχνης: Ρέγκος Πολύκλειτος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1949
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη