Τίτλος: Άλκης Κεραμίδας
Καλλιτέχνης: Κεραμίδας Άλκης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1954
Χώρος Διεξαγωγής: Κεντρικόν
Τοποθεσία: Αθήνα