Τίτλος: Δημήτρης Γιολδάσης
Καλλιτέχνης: Γιολδάσης Δημήτρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1954
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα εκθέσεων Ζαχαρίου
Τοποθεσία: Αθήνα