Τίτλος: Κώστας Πλακωτάρης
Καλλιτέχνης: Πλακωτάρης Κώστας
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1955
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα εκθέσεων Ξενοδοχείου "Κεντρικόν"
Τοποθεσία: Αθήνα