Τίτλος: Σπύρος Βασιλείου
Καλλιτέχνης: Βασιλείου Σπύρος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1960
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Ευβοίας
Τοποθεσία: Χαλκίδα