Τίτλος: Σπύρος Βασιλείου
Καλλιτέχνης: Βασιλείου Σπύρος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1956
Χώρος Διεξαγωγής: Σύνδεσμος Αποφοίτων Βαλαγιάννη
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη