Τίτλος: Χαρά Βιέννα
Καλλιτέχνης: Βιέννα Χαρά
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1954
Χώρος Διεξαγωγής: Παρνασσός
Τοποθεσία: Αθήνα