Τίτλος: Πάρις Πρέκας
Καλλιτέχνης: Πρέκας Πάρις
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1955
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Εκθέσεων Ζαχαρίου
Τοποθεσία: Αθήνα