Τίτλος: Νίκος Φωτάκις
Καλλιτέχνης: Φωτάκις Νίκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1955
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Κνωσσός
Τοποθεσία: Αθήνα