Τίτλος: Κωνσταντίνος (Ντίκος) Βυζάντιος: "Ntikos Byzantios"
Καλλιτέχνης: Βυζάντιος Ντίκος (Κωνσταντίνος)
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1957
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie Chez Breckport
Τοποθεσία: Αμβέρσα, Βέλγιο