Τίτλος: Κωνσταντίνος (Ντίκος) Βυζάντιος: "Byzantios Ntikos"
Καλλιτέχνης: Βυζάντιος Ντίκος (Κωνσταντίνος)
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1962
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie Jeanne Bucher
Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία