Τίτλος: Άλκης Πιερράκoς
Καλλιτέχνης: Πιερράκος Άλκης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1954
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα "Heffer"
Τοποθεσία: Cambridge, Ηνωμένο Βασίλειο