Τίτλος: "Να σώσουμε τη φύση και τον άνθρωπο"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1987
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Ναυπλίου
Τοποθεσία: Ναύπλιο
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους Περιβάλλοντος το 1987-1988.