Τίτλος: Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος
Καλλιτέχνης: Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος (Γιαννακό Κ.)
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1953
Χώρος Διεξαγωγής: Παρνασσός
Τοποθεσία: Αθήνα