Τίτλος: Βλάσης Κανιάρης: "Caniaris"
Καλλιτέχνης: Κανιάρης Βλάσης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1970
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie Fritzroy
Τοποθεσία: Βρυξέλλες, Βέλγιο