Τίτλος: "Ζωγραφική-Γλυπτική στο τέλος του 20ου αιώνα"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1988
Χώρος Διεξαγωγής: Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
Τοποθεσία: Δελφοί
Επιμέλεια: Ντόρα Ηλιοπούλου-Ρογκάν
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.