Τίτλος: Νίκος Κεσσανλής
Καλλιτέχνης: Κεσσανλής Νίκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1947
Τοποθεσία: Κομοτηνή
Παρατηρήσεις: Πρόκειται για την πρώτη ατομική έκθεση του Νίκου Κεσσανλή.