Τίτλος: Αλέκος Κοντόπουλος
Καλλιτέχνης: Κοντόπουλος Αλέκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1957
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Ζυγός
Τοποθεσία: Αθήνα