Τίτλος: Αγγελική Λεούση-Καρατζά
Καλλιτέχνης: Λεούση-Καρατζά Αγγελική
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1952
Χώρος Διεξαγωγής: Παρνασσός
Τοποθεσία: Αθήνα