Τίτλος: Δανιήλ Δανιήλ
Καλλιτέχνης: Δανιήλ Δανιήλ
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1952
Χώρος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο "Κεντρικόν"
Τοποθεσία: Αθήνα