Τίτλος: Μάριος Πράσινος
Καλλιτέχνης: Πράσινος Μάριος (Prassinos Mario)
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1945
Χώρος Διεξαγωγής: Librairie L΄Amour des Arts
Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία