Τίτλος: Άλεξ Μυλωνά: "Ελαφρά Ύλη"
Καλλιτέχνης: Μυλωνά Άλεξ
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1955
Χώρος Διεξαγωγής: Monica Pane Gallery
Τοποθεσία: Αθήνα