Τίτλος: Μάριος Πράσινος
Καλλιτέχνης: Πράσινος Μάριος (Prassinos Mario)
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1952
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie Apollo
Τοποθεσία: Βρυξέλλες, Βέλγιο