Τίτλος: Μάριος Πράσινος: "Noir et Blanc"
Καλλιτέχνης: Πράσινος Μάριος (Prassinos Mario)
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1957
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie de France
Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία