Τίτλος: "Ανάμεσα στον Ουμανισμό και τη Σύγχρονη Τέχνη: Σκέψεις για την πορεία και τους στόχους της Εκπαίδευσης"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1995
Χώρος Διεξαγωγής: Campus Arts and Sciences
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Ίρις Κρητικού, Flavia Nessi-Γιαζιτζόγλου
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.