Τίτλος: Γιάννης Τσαρούχης
Καλλιτέχνης: Τσαρούχης Γιάννης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1951
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie d'Art du Faubourg
Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία